STUDIJOS IR BŪRELIAI

BREIKO STUDIJA
(vyr. mokyt. Enrika Stropienė)

ENRIKOS

Breiko studijoje daugiausia dėmesio skiriama hip-hopo kultūrai, kuri yra jaunimo saviraiškos forma. Gimusi gatvėje ši šokio forma tapo alternatyva grupuočių kovoms, įgavusi konstruktyvų pavidalą šiomis dienomis vis labiau tampa viena jaunimui priimtiniausių prevencijos ir ugdymo formų.
Visa programa suskirstyta į keturis pogrupius, metus. 1–3 metus lankantys šokėjai daugiausiai dėmesio skiriamas fiziniam kūno pasirengimui, ritmikos lavinimui, pagrindinių breiko žingsnių ir junginių mokymuisi. Ketvirtuosius metus lankantys daug dėmesio skiria šokių statymui ir koncertinės programos paruošimui, dalyvauja varžybose ir pasirodymuose.
Programa skirta 1–12 klasių moksleiviams.
Būreliui vadovauja 27 metų darbo su moksleiviais patirtį turinti vyresnioji mokytoja, kurios auklėtiniai dalyvauja Laisvalaikio centro, rajoniniuose ir Respublikiniuose renginiuose, konkursuose, festivaliuose, varžybose ir ne kartą yra tapę nugalėtojais bei finalininkais.

DAILĖS STUDIJA
(vyr. mokyt. Adolfina Litvinienė)

ADOS

Dailės studija vykdo švietėjišką, mokomąją, parodinę ir pramoginę veiklą. Dailės studijos užsiėmimai teikia daug įspūdžių, lavina vaizduotę, ugdo sugebėjimą pastebėti, suteikia daugiau žinių apskritai apie dailę ir jos šakas. Visa tai įgyjama per bandymus ir klaidas. Kurdami vaikai ieško savyje talentų ir žavių jo atradimo akimirkų. Moksleiviai per dailės užsiėmimus realizuoja save, tai vienas iš saviraiškos būdų. Studijos lankytojai yra supažindinami su kompozicijos pagrindais, dailės žanrais, technikomis: piešimo, tapybos, grafikos…
Dailės studijos veikla skirta 1–10 klasių moksleiviams.
Studijai vadovauja 27 metų darbo su moksleiviais patirtį turinti vyr. mokytoja, kurios auklėtiniai noriai dalyvauja įvairiuose konkursuose, renginiuose ir parodose.

DAINAVIMO STUDIJA
(mokyt. Ringaudas Stoškus)

RINGAUDO

Dainavimo studija tai dainuojantiems ir norintiems išmokti dainuoti vaikams ir jaunuoliams. Ugdytiniai dainuoja solines dainas, duetais ir didesniais ansambliais. Dainavimo studija yra neformalaus ugdymo grupė, kuri savo veiklą vykdo laisvu nuo mokyklos laiku.
Etninė kultūra – paveldas ir jo reikšmė šiandieną, muzikinių tradicijų pažinimas, kitos kultūros ir jų tradicijos, kompozitorių kūriniai, kuriuose ryškūs tradicinės muzikos ar tradicinio pasaulėvaizdžio atspindžiai.
Lankydami dainavimo studiją moksleiviai lavina balsą ir intonavimą, giliau susipažįsta su lietuvių ir pasaulio populiariąja muzika bei kompozitoriais.
Programa skirta 5–12 klasių moksleiviams.
Būreliui vadovauja 5 metų darbo su moksleiviais patirtį turintis vadovas, kurio auklėtiniai kiekvienais metais su koncertine programa pasirodo laisvalaikio centro, miesto, rajono ir respublikiniuose renginiuose.

DEKORAVIMO KAROLIUKAIS STUDIJA
(mokyt. Renata Lengvinienė)

RENATOS

Šioje studijoje vaikai susipažįsta su karoliukų naudojimo istorija, jos raida, įvairiomis technikomis ir jų pritaikymu. Mokysis pasidaryti pakabukų, papuošalų, riešinių, naudojant vėrimo, pynimo, klijavimo, audimo, mezgimo technikas. Užsiėmimai naudingi individualų darbą mėgstantiems vaikams – užsiėmimų metu jie pratinasi dirbti grupėje, bendrauti, dalintis, taip pat įgyja estetinio vertinimo gebėjimus. Studijos lankytojai skatinami naudoti turimas priemones naujų darbų gamybai, o savomis rankomis pagamintas papuošalas ar rūbų detalė yra mielesnė už pirktinius.
Dekoravimo karoliukais studijos veikla skirta 1-10 klasių moksleiviams.
Studijai vadovauja 5 metų darbo su moksleiviais patirtį turinti mokytoja, kurios auklėtiniai noriai dalyvauja įvairiuose renginiuose ir parodose.

DIZAINO STUDIJA
(vyr. mokyt. Rasa Buivydienė)

RASOS

Dizainas – plastinio meno šaka: įvairių gaminių meninis konstravimas ir gyvenamosios aplinkos formavimas. Projektuojant naudojamos architektūros, skulptūros, grafikos, fotografijos ir kompiuterinės priemonės. Kuriant atsižvelgiama į būsimo dirbinio paskirtį, technologines ir eksploatacines aplinkybes.
Programa skirta ugdyti vaiko kūrybiškumą, fantaziją, vaizduotę. Ugdytiniai mokomi plastinės raiškos, dailės pažinimo ir pritaikymo dizaine, turi galimybę kurti, susipažinti su kompozicijos principais, mokytis derinti spalvas, grafiškai išbaigti kūrybinę idėją ir dalyvauti projektinėje veikloje. Meninės atvirutės ir paveikslai, erdvinės kompozicijos, buitinių daiktų dekoravimas, fotonuotraukų mozaikos, naujų konstrukcijų įsisavinimas, technologijų taikymas ir kiti kūrybiniai bandymai, skirti išreikšti minčiai, vystys kūrybines galias, padės kaupti patirtį. Programa paremta laisvo apsisprendimo ir bendradarbiavimo principais.
Programa skirta 1–12 klasių moksleiviams.
Studijai vadovauja 21 metų darbo su moksleiviais patirtį turinti mokytoja, kurios ugdytiniai rengia parodas, dalyvauja konkursuose, projektuose.

FOTO IR VIDEO STUDIJA
(mokyt. Aidanas Valaitis)

AIDANO

Foto ir video studijoje ugdytiniai turi galimybę susipažinti su fotografijos pagrindais, su naudojama technika, kompiuterinėmis programomis, lavinti fotografavimo įgūdžius. Taip pat jie yra skatinami stebėti ir atspindėti savo kasdienybę, juos supančią aplinką, popieriuje užfiksuoti aktualias problemas, gražiausias akimirkas. Fotografuojant vystosi ne tik techniniai gebėjimai, bet ir keičiasi pasaulio matymas, ugdytiniai išmoksta į tą patį objektą pažvelgti kitu kampu.
Studija skirta 7–12 klasių moksleiviams.
Studijos vadovas Aidanas Valaitis yra profesionalus fotomenininkas, fotokorespondentas, fotografų klubo „Gargždai“ narys, kino operatorius, daugelį metų užsiimantis dokumentine ir menine fotografija, 6 metus dirbantis pedagoginį darbą. Ugdytiniams jis perteikia ne tik teorines žinias, bet ir dalinasi praktiniais patyrimais.

MUZIKOS STUDIJA
(vyr. mokyt. Artūras Petruoka)

ARTŪRO

Taikant šią programą mokiniai įgyja žinių, mokosi savarankiškai dirbti. Mokiniai mokosi muzikinių pagrindų, groja muzikiniais instrumentais (mušamaisiais instrumentais, klavišiniais instrumentais, gitaromis, ukulele), o taip pat dainuoja akomponuojant gitara. Kuriasi įvairaus stiliaus grupės kurios pasirodo koncertų metu. Ši programa ugdo mokinių bendravimo įgūdžius, pratina organizuoti savo veiklą, jausti atsakomybę, padeda įveikti nepasitikėjimą savo jėgomis.
Programa skirta 1–12 klasių moksleiviams.
Studijos vadovas Artūras Petruoka šį darbą dirba 28 metus ir daugiau nei 30 metų užsiima įvairia muzikine veikla, kuria autorines dainas, kurios skamba radijo bangomis arba jas atlieka įvairūs Lietuvos atlikėjai.

SIUVIMO IR DEKORAVIMO STUDIJA
(vyr. mokyt. Jūratė Kuprienė)

MANO

Rankdarbių gaminimas ir dekoravimas yra ne vien menas – tai kūrybos džiaugsmas, bendravimas, dėmesio ir kantrybės ugdymas. Jis ramina, žadina kūrybiškumą, na, o rezultatas – kaip papildomas apdovanojimas. Savo rankomis pagamintas ir dekoruotas rankdarbis yra mielesnis subtilesnis už mechaninį. Tai ir malonus laiko praleidimo būdas ir nauda, jau nekalbant kokią palaimą jauti, kai gali padovanoti draugams ir artimiesiems savos gamybos dirbinius.
Studijoje moksleiviai susipažins su įvairiomis rankdarbių dekoravimo technikomis, visomis siuvimui reikalingomis priemonėmis bei įrankiais, išmoks siuvimo pradžiamokslio. Savo fantazijas ir genialias idėjas moksleiviai realizuos ne tik dekoruojant rankdarbius, bet ir kuriant kolekcijas.
Programa skirta 1–12 klasių moksleiviams.
Studijai vadovauja 18 metų darbo su moksleiviais patirtį turinti mokytoja, kurios auklėtinės madų festivaliuose – konkursuose užima prizines vietas.

STENDINIO MODELIAVIMO BŪRELIS
(mokyt. Pranas Sungaila)

PRANO

Modeliavimas – turiningo laisvalaikio praleidimo forma, kurioje plačiai naudojamos medžiagų technologijos, grafinio rašto, istorijos, kompiuterinių ir informacinių – komunikacinių technologijų, matematikos, fizikos žinios.
Būrelis dirba dviem pogrupiais: pradedančiųjų – I metus lankantys moksleiviai, kurie daugiausiai dirbs su stendiniais modeliais iš kartono ir daugiau metų lankančių  modeliuotojų grupę – II ir III metus dirbantys moksleiviai, kurie darys aukšto lygio stendinius modelius. Į šį būrelį atėję moksleiviai gali pritaikyti ir pagausinti mokykloje įgytas matematikos, fizikos, braižybos, technologijų ir informatikos technologijų žinias.
Programa skirta 1–12 klasių moksleiviams.
Programos vadovas – 31 metų darbo su moksleiviais patirtį turintis neformaliojo vaikų švietimo mokytojas, kurio auklėtiniai ir pats vadovas užima prizines vietas modeliavimo konkursuose.

ŽŪKLĖS BŪRELIS
(mokyt. Raimundas Jocys)

RAIMIO

Žūklė – sveika laisvalaikio praleidimo forma, glaudžiai susieta su gamtos išteklių saugojimu ir gausinimu. Grupės ugdytiniai ruošiami dalyvavimui sportinės žūklės varžybose, supažindinami su taisyklėmis, vykdo gamtosaugines akcijas, sužino naujus masalų ir įrankių gamybos būdus. Žūklės būrelis yra neformalaus ugdymo grupė, kuri savo veiklą vykdo laisvu nuo mokyklos laiku.
Programa skirta 4–12 klasių moksleiviams.
Būreliui vadovauja 11 metų darbo su moksleiviais patirtį turintis neformaliojo švietimo mokytojas, kurio auklėtiniai užima prizines vietas Respublikos ir tarptautinėse žūklės varžybose.

TURIZMO BŪRELIS
(mokyt. Ernestas Bukauskas)

ERNESTO

Tai įvairių turizmo rūšių (dviračiai, baidarės, slidės, keliavimas pėščiomis) pažintinis būrelis vaikams bei jaunimui.
Būrelio tikslas – išmokti gyventi ir išgyventi gamtoje, sugant ją bei pažįstant. Pasiruošti turizmo varžyboms, konkursams, skatinti sveiką, aktyvią gyvenseną, pažinimo džiaugsmą bei ugdyti bendravimą, bendradarbiavimą ir savarankiškumą.
Programa skirta mokyklinio amžiaus vaikams, kurie nori daugiau laiko praleisti gamtoje, ruoštis žygiams, fiziškai stiprėti ir patirti įvairių įspūdžių, susitikti su įdomiais žmonėmis, žymiais keliautojais.
Esant “neturistinėm” oro sąlygom vaikai tobulins savo įgūdžius mokydamiesi žaisti sportinius stalo žaidimus: biliardą, stalo futbolą, stalo tenisą bei smiginį.
Būreliui vadovauja 3 metų darbo su moksleiviais patirtį turintis neformaliojo švietimo mokytojas, mylintis gamtą, aktyvų poilsį, 8 metus dirbęs su jaunaisiais šauliais.

TEATRO STUDIJA ,,SMART“
(mokyt. Laimonas Dirškus)

LAIMIO

Šios teatro studijos “SMART” pagrindinis tikslas – atskleisti žmogaus kūrybinius sugebėjimus ir suteikti pasitikėjimo savimi.
Teatro studijoje “SMART”siūlo:
⦁ susipažinti su teatro scenos užkulisiais;
⦁ mokytis dėmesio koncentracijos;
⦁ sustiprinti ir lavinti reakciją;
⦁ mokytis aktorinio meistriškumo;
⦁ išmokti teatrinės improvizacijos;
⦁ linksmai ir naudingai praleisti laiką;
⦁ susirasti bendraminčių ir ne tik…
Teatro studija “SMART” skirta 6 – 8 klasių mokiniams, besidomintiems teatro subtilybėmis, tiems, kuriems patinka vaidinti, kurie nori išbandyti savo jėgas teatro užsiimimuose.
Teatro studijai “SMART” vadovauja 3 metų darbo su moksleiviais patirtį turintis jaunas aktorius, studijavęs pas aktorius Rimantę Valiukaitę, Ramūną Cicėną.